Piękny album o Warszawie.
Praca wykonana przez naszego ucznia Macieja z klasy 6 w ramach realizacji projektu edukacyjnego „ Historia Trzech Stoilc Polski”.
Projekt był realizowany pod egidą Polskiej Ambasady w Dublinie.
Mnóstwo informacji na temat obecnej stolicy Polski w jednym miejscu. Duża dawka historii. Zachęcamy do obejrzenia i poczytania( zdjęcie w poprzednim poście)
Bardzo pomysłowe wykonanie!

Wideo do obejrzenia tutaj

 

 

Kochani !
Pomimo obecnie panującej trudnej sytuacji udało się nam zrealizować projekt edukacyjny pod egidą Polskiej Ambasady w Dublinie.
„Historia Trzech Stolic Polski”
Główne cele projektu:
1. Poznanie historii Gniezna, Krakowa i Warszawy.
2. Rozbudzanie uczuć i postaw patriotycznych.
3. Popularyzacja wiedzy na temat Polski, polskich tradycji, zabytków, kultury i historii.
4. Rozwijanie ciekawości poznawczej ucznia spostrzegawczości, rozumowania, analizowania.
Uczniowie podczas realizacji projektu poznawali historię trzech stolic Polski: Gniezna, Krakowa i Warszawy. Samodzielnie zagłębili się w tajniki wiedzy na temat trzech stolic, czytali książki, oglądali ilustracje oraz wyszukiwali informacje w internecie. Wykonali piękne prace plastyczne.
Dziękujemy serdecznie Wszystkim Uczniom oraz ich Rodzicom za zaangażowanie. To dzięki Wam projekt został zrealizowany ❤️
Wszystkie prace zostaną nagrodzone!!! Nagrody będą wręczone we wrześniu na rozpoczęciu roku szkolnego. Prosimy o zachowanie swoich prac
Święto Konstytucji 3 Maja to ważny dzień w kalendarzu polskich świąt narodowych. Waga święta została podkreślona m.in. uczynieniem tego dnia wolnym od pracy. W kraju organizuje się szereg uroczystości i pochodów, które mają przypomnieć, jak istotnym wydarzeniem było uchwalenie tejże Konstytucji 3 maja 1791 roku.
95251396 2624847964439254 215613242364395520 n
Trochę historii..
Uchwalona w trudnych czasach 3 maja 1791 roku - Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 Maja. Uchwalono ją w czasach szczególnie trudnych dla Polaków. Koniec XVIII wieku przyniósł bowiem trzy rozbiory oraz utratę niepodległości na 123 lata.
Ustawa zasadnicza była zapisana w 11 artykułach i wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Gwarantowała prawo powszechnej wolności dla szlachty i mieszczaństwa. Regulowała ona zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów (Polski i Litwy).
Symbol wolności i dumy narodowej
Choć krótko po uchwaleniu ustawy zasadniczej Rzeczpospolita przestała istnieć na mapie, Konstytucja Majowa była przez lata symbolem wolności, dumy narodowej i patriotyzmu. Dokument ten jest przede wszystkim odzwierciedleniem tradycji niepodległościowych państwa polskiego. Mimo rozbiorów Polski, pamięć o drugiej w dziejach świata konstytucji narodowej, pomagała podtrzymywać polskie dążenia do niepodległości. Rocznice jej uchwalenia były zawsze upamiętniane przez znajdującą się pod zaborami polską ludność.
 
 
2 maja 2020 roku obchodzimy po raz szesnasty Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
Flaga jest symbolem suwerenności państwa lub narodu i nawiązuje do jego tradycji historycznych. Wywiesza się ją na urzędach państwowych w trakcie świąt, uroczystości, spotkań międzynarodowych oraz w czasie trwania żałoby narodowej, wtedy jest przewiązywana kirem. Flaga podlega także ochronie prawnej.
Należy wiedzieć, że Polskie barwy narodowe kształtowały się na przestrzeni wieków i nawiązują do herbów Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. 7 lutego 1831 roku Sejm Królestwa Polskiego podjął specjalną ustawę dotyczącą barw polskiej flagi. Zrobiono to przez wzgląd nadania jednostajnej oznaki, pod którą winni łączyć się wszyscy Polacy.
W 1919 r. biel i czerwień uznano oficjalnymi barwami państwowymi.
W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski, i bieli Pogoni- rycerza galopującego na koniu, godła Litwy. Oba emblematy znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Na fladze biel jest zawsze u góry, ponieważ w polskiej nauce o herbach ważniejszy jest kolor godła niż tła. Przyjęte barwy rozpowszechniły się bardzo szybko towarzysząc Polakom we wszystkich ważnych wydarzeniach. Były symbolem państwa, które nie istniało i narodu, który pod tymi barwami wybijał się na niepodległość.