W ostatnich tygodniach wspólnie z Ambasadą RP w Dublinie realizowaliśmy projekt z edukacji czytelniczej:
Dwa języki - tysiąc przygód - dwujęzyczność i edukacja czytelnicza.
Projekt miał na celu doskonalenie umiejętności czytania oraz zachęcanie do czytania dzieci polonijnych. Również podnoszenie kompetencji dwujęzycznej najmłodszych Polaków w Irlandii.
Dzieci polskich emigrantów, jako piewrsze pokolenie polonijne, mają możliwość osiągnięcia pełnej dwujęzyczności.
Płynne czytanie i pisanie w obu językach jest gwarantem pełnej dwujęzyczności, która pozytywnie wpływa na motywację do nauki języka kraju pochodzenia, czyli języka polskiego, poznawania własnych korzeni, a także na rozwój językowo - poznawczo- osobowościowy.
W tym roku szkolnym przeprowadziliśmy pierwszy etap projektu.
Jednym z naszych działań było wirtualne spotkanie uczniów naszej szkoły z Kawalerem Orderu Uśmiechu Ryszardem Kiełkiem. Pan Ryszard przeczytał specjalnie naszym uczniom między innymi swoje wiersze i zachęcał uczniów do czytania. Ryszard Kiełek od ponad 35 lat jest wolontariuszem działającym na rzecz dzieci, a od niemal 20 lat czyta i zachęca do czytania głównie w akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”. Promuje regionalnych pisarzy, uczy jak pomagać innym i szanować się wzajemnie. Odwiedza on szpitale i hospicja dla dzieci, a także szkoły, przedszkola i ośrodki opiekuńcze, w których czyta dzieciom bajki.
...Człowiek jest tyle wart, ile może pomóc drugiemu człowiekowi....powiada pan Ryszard.
Serdecznie dziękujemy❤️