Autor: Agnieszka Pędrak

Źródło: www.bilingualmind.com

 

Zalety dwujęzyczności

O zaletach dwujęzyczności napisano już wiele, ale warto przypomnieć i utrwalić sobie najważniejsze z nich. Dwujęzyczność to nie to samo, co znajomość języka obcego, to o wiele więcej! 

Na wstępie chciałbym przypomnieć, że korzyści zależą miedzy innymi od biegłości w obu językach - im wyższy poziom opanowania obu języków (nie tylko mówienia/rozumienia ze słuchu, ale przede wszystkim pisania i czytania), tym więcej pozytywnych efektów rozwojowych i poznawczych.

Autor: Agnieszka Pędrak

Źródło: www.bilingualmind.com

 

Świadome wspieranie dwujęzyczności mojego dziecka

Wspieranie dwujęzyczności dziecka powinno opierać się na świadomych i przemyślanych działaniach jego rodziców i osób z najbliższego otoczenia. Oto kilka rad, które warto mieć na uwadze, wychowując dziecko dwujęzyczne.

Autor: Agnieszka Pędrak

Źródło: www.bilingualmind.com

 

Przyswajanie a nauka języka

Wiele osób  nie zdaje sobie sprawy, w czym tkwi różnica pomiędzy PRZYSWAJANIEM a NAUKĄ języka, co skutkuje niewłaściwym podejściem do dwujęzycznego wychowania i kształcenia dzieci. W dzisiejszym artykule słów kilka o tym, kiedy dziecko przyswaja, a kiedy uczy się języka.

Główne rozróżnienie pomiędzy przyswajaniem języka a jego nauką opiera się na włożonym przez dziecko wysiłku intelektualnym.

Przyswajanie języka to zdobywanie wiedzy językowej w sposób naturalny, czyli po prostu w trakcie codziennych sytuacji życiowych, w których dziecko komunikuje się z otoczeniem. Już w fazie prenatalnej dziecko rozwija się językowo - rozpoznaje zarówno głos mamy, jak i język, którego mama używa. Po narodzeniu bodźców do rozwoju językowego jest jeszcze więcej, a dziecko PRZYSWAJA elementy języka za każdym razem, kiedy ktoś coś mówi DO NIEGO i PRZY NIM. Dziecko słucha, obserwuje, a następnie powtarza - dzięki temu przyswaja.

Autor: Agnieszka Pędrak

Źródło: www.bilingualmind.com

 

Strategie edukacji dwujęzycznej

Termin edukacja dwujęzyczna obejmuje zarówno kształcenie językowe dziecka, jak i wychowanie dwujęzyczne, czyli przekazywanie mu wiedzy o kulturze, kształtowanie jego świadomości własnych korzeni, wpływ na budowanie jego tożsamości etnicznej, a także kształtowanie jego postawy wobec własnej dwujęzyczności (i dwukulturowości).

Istotną rolę w drodze do sukcesu odgrywają czynniki socjologiczno-psychologiczne, spośród których należy wymienić: motywację i nastawienie do nauki, stosunek bliskiego i dalszego otoczenia do obu języków i kultur (najbardziej istotna jest postawa rodziców), wiedza na temat dwujęzyczności i wsparcie ze strony najbliższych, wzajemne relacje pomiędzy grupami etnicznymi, warunki nauki obu języków (środowisko naturalne; środowisko szkolne; życie za granicą; nauka języka obcego w szkole w kraju ojczystym), zdolności językowe dziecka.