Autor: Agnieszka Pędrak

Źródło: www.bilingualmind.com

 

Zalety dwujęzyczności

O zaletach dwujęzyczności napisano już wiele, ale warto przypomnieć i utrwalić sobie najważniejsze z nich. Dwujęzyczność to nie to samo, co znajomość języka obcego, to o wiele więcej! 

Na wstępie chciałbym przypomnieć, że korzyści zależą miedzy innymi od biegłości w obu językach - im wyższy poziom opanowania obu języków (nie tylko mówienia/rozumienia ze słuchu, ale przede wszystkim pisania i czytania), tym więcej pozytywnych efektów rozwojowych i poznawczych.

 • Dwujęzyczność zapewnia większy potencjał intelektualny. Przełomowe znaczenie dla badań nad dwujęzycznością miały badania przeprowadzone w 1962 roku przez E. Peala i W. E. Lamberta, w których dzieci dwujęzyczne osiągnęły lepsze wyniki od jednojęzycznych zarówno w werbalnych, jak i niewerbalnych testach [Peal, Lambert, The relationship of bilingualism to intelligence, 1962]. Na podstawie wyników tego eksperymentu Lambert stwierdził, że struktura inteligencji dzieci bilingwalnych charakteryzuje się wielostronnością i złożonością, co przejawia się w większej niż u osób jednojęzycznych kreatywności i elastyczności sposobów myślenia.

 • W obecnych badaniach podkreśla się wpływ dwujęzyczności na zdolność analitycznego i metajęzykowego myślenia dziecka dwujęzycznego – dzieci bilingwalne wykazują większą wrażliwość na relacje semantyczne i gramatyczne między wypowiedzeniami w obu językach.

 • Najnowsze badania dowodzą także, że dwujęzyczność ma pozytywny wpływ na myślenie twórcze i kreatywność.

 • Dwujęzyczność wpływa pozytywnie na zdolność rozpoznawania potrzeb innych ludzi oraz własnych, a także na podejmowanie w związku z tym odpowiednich działań - inteligencja interpersonalna i intrapersonalna.

 • Dzieci dwujęzyczne mają kontakt ze swoimi językami nie tylko podczas lekcji, ale na co dzień, w wielu różnych sytuacjach i miejscach: w domu, w szkole, wśród znajomych, w sklepie, podczas wizyt u rodziny i rozmów z rodziną mieszkającą za granicą, u lekarza, w kinie itd. Tak częsty kontakt z obydwoma językami sprawia, że potrafią się w nich świetnie komunikować (przekazać wszystko, co chcą), a także MYŚLEĆ, ŚNIĆ I MARZYĆ (a tego nie robi się bezbłędnie w języku obcym).

 • Taka dwujęzyczność, kiedy dziecko ma wyrównany i codzienny kontakt z dwoma językami, wiąże się z czymś więcej: z DWUKULTUROWOŚCIĄ. To znaczy, że dzieci dwujęzyczne mają dostęp do dwóch światów językowo-kulturowych: znają i pielęgnują kulturę i zwyczaje obu krajów, z którymi są związane, znają ich historie, geografię, literaturę, muzykę, kino, zabawy, podzielają sposoby widzenia świata i systemy wartości. Osoby dwukulturowe świetnie odnajdują się zarówno w jednym, jak i w drugim języku (a także kulturze) - w obu krajach dzieci dwujęzyczne czują się, jak u siebie i potrafią świetnie komunikować się z otoczeniem.

 • Kontakt dziecka z drugim językiem od najmłodszych lat wpływa POZYTYWNIE na rozwój językowy – dziecko ma szansę osiągnąć podobny lub taki sam poziom znajomości obu języków, jaki reprezentują jednojęzyczni użytkownicy w tym samym wieku.

 • Dwujęzyczność zapewnia prawidłowy ROZWÓJ EMOCJONALNY! Tylko dziecko dwujęzyczne, do którego rodzice zwracali się w swoim języku ojczystym będzie odpowiednio rozwijać się emocjonalnie - będzie potrafiło precyzyjnie nazwać i opisać swoje uczucia, stany emocjonalne i przeżycia.

 • Dwujęzyczność jest fundamentem trwałych więzi rodzinnych - zarówno z rodzicami, jak i dziadkami i dalszą rodziną! Tylko komunikacja w tym samym języku pozwala w pełni wyrazić siebie, a także stworzyć silną i ponadczasową więź emocjonalną z rodziną.

 • Dwujęzyczność o daje znakomite szanse na przyszłość zawodową: praca jako tłumacz książek, gier komputerowych, oprogramowania; praca  w polskich placówkach dyplomatycznych na całym świecie; praca w polskich mediach na świecie.

 • Dwujęzyczność przynosi nam odpowiedź na jedno z najważniejszych pytań o sobie: "Kim jestem i jakie mam korzenie?". A zatem pozwala zbudować spójną tożsamość etniczną i dogłębnie poznać siebie.

 • Dziecko świadome swojej dwujęzyczności jest bardziej PEWNE SIEBIE oraz zmotywowane do uczenia się i używania obu języków.

Aby dwujęzyczność przyniosła jak najwięcej korzyści, dziecko (oraz jego najbliższe otoczenie) powinno lubić i szanować oba języki (i kraje), z którymi jest związane.