Karnawał to niezwykle miła tradycja, bardzo lubiana przez każdego. 🎉🎉🎈🎈

„Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności, jest Boże Narodzenie"
Szkolne jasełka to wyjątkowe i najważniejsze święto dla społeczności całej naszej szkoły.

Niepodleglosc konkurs 2022 web

Wymaluj niepodległość - konkurs plastyczny​
​Polska Macierz Szkolna w Irlandii ogłasza Konkurs Plastyczny - WYMALUJ NIEPODLEGŁOŚĆ. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół polonijnych w Irlandii. Stowarzyszenie - WSPÓLNOTA POLSKA jest fundatorem nagród. Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami Konkursu, które znajdują się poniżej.
Linki:
 
 
Lokomotywa 2022 web
 
Polska Macierz Szkolna w Irlandii zaprasza uczniów szkół polonijnych do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim LOKOMOTYWA - 2022. Tegoroczna VIII już edycja
konkursu odbędzie się pod Honorowym Patronatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii
LOKOMOTYWA 2022
Pod Honorowym Patronatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Organizator
Polska Macierz Szkolna w Irlandii
1. Cele konkursu
- Krzewienie kultury języka ojczystego
- Upowszechnienie twórczości polskich poetów
- Rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką recytacji
- Upowszechnienie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży polonijnej
2. Zasady uczestnictwa
- Konkurs adresowany jest do szkół polonijnych na terenie Republiki Irlandii.
- Jury oceniać będzie recytatorów w trzech kategoriach wiekowych:
klasy I-II
klasy III – IV
klasy V – VI
klasy VII – VIII/ liceum
- Do Konkursu przystępują indywidualni uczestnicy. Czas trwania prezentacji 5 minut.
- Każdą szkołę może reprezentować maksymalnie 2 uczestników z każdej grupy wiekowej.
- Każdy uczestnik prezentuje wiersz własny lub polskiego poety w dowolnej konwencji: recytacja, śpiew, rap, drama lub gwara.
- Zgłoszenie dziecka do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych rodziców/ opiekunów pranych i dziecka oraz rozpowszechnianie wizerunku dziecka zgodnie z wyrażoną zgodą.
3. Przebieg Konkursu
a) I etap: Eliminacje szkolne, które wyłonią po 2 finalistów z każdej grupy wiekowej.
b) II etap: Finał Konkursu w Dublinie – 20 listopada 2022 roku.
Talbot Hotel Stillorgan
Stillorgan Road, Dublin A94V6K5
- Rejestracja uczestników Konkursu od godz. 9.30 do godz. 10.00
- Nadsyłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej, wraz ze zgodą rodziców/prawnych opiekunów przez szkolnego opiekuna do 12 listopada 2022 roku do godz. 24.00.
- Szkolny koordynator Konkursu przesyła kartę zgłoszeniową oraz zgodę rodziców/ prawnych opiekunów na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. Kryteria oceny
- Dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie
- Interpretacja tekstu
- Ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój)
5. Nagrody
- Laureaci wytypowani przez Jury Konkursowe otrzymują nagrody konkursowe rzeczowe oraz książki i dyplomy.
6. Warunki końcowe
- Integralna częścią niniejszego regulaminu jest karta zgłoszeniowa.
- Organizator nie przyjmuje zmian zgłoszonych uczestników.
- Organizator nie zapewnia dojazdu uczestników.
- Organizator nie ubezpiecza uczestników Konkursu.
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian.
Koordynator Konkursu
Małgorzata Rosek
0872559918 do godz. 16.00