Płynie Wisła płynie

po polskiej krainie,

A dopóki płynie,

Polska nie zaginie.

( fragment polskiej pieśni patriotycznej)

Tym razem WISŁA była naszą inspiracją do napisania projektu ,,Płynie Wisła płynie". Głównym założeniem tego projektu było przekazanie dzieciom podstawowej wiedzy o najdłuższej i najważniejszej polskiej rzece, uświadomienie im historycznego, ekologicznego i gospodarczego znaczenia Wisły oraz poznanie osobliwości przyrodniczych oraz jej walorów krajobrazowych.

Projekt jest finansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej.

Uczniowie klas młodszych zapoznali się z legendami miast, przez które rzeka Wisła przepływa i pięknie je zaprezentowali na forum szkoły. Prezentacje ubogacone zostały czytaniem lub opowiadaniem legend. Klasy starsze przygotowały krótkie przedstawienie legendy o Wiśle oraz wystawę na temat fauny i flory tej ,,dzikiej rzeki". Wcześniej na zajęciach oglądały filmy przyrodnicze, dotyczące osobliwości przyrodniczych Wisły.

 

 

Finał Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego Mistrz Ortografii 2018. W finale wzięło udział 55 uczestników z 15 szkół z całej Irlandii. Naszą szkołę reprezentowali Laura Malecka i Mikołaj Leśniak, który zajął III miejsce w swojej kategorii wiekowej. Oboje godnie reprezentowali naszą szkołę. Ogromne gratulacje!

Myśląc Ojczyzna...

Ojczyzna - kiedy myślę - wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,
mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym,
aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas:
z niej się wyłaniam... gdy myślę Ojczyzna - by zamknąć ją w sobie jak skarb.
Pytam wciąż, jak ją pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia.

Karol Wojtyła ( papież Jan Paweł II)

23 marca 2018 odbył się w naszej szkole konkurs poprawnej pisowni. Był to szkolny etap konkursu ortograficznego Mistrz Ortografii 2018
Laureaci szkolnego etapu:
Klasa II
I miejsce Marcel Dzik 
II miejsce Alicja Karejwo
III miejsce Julia Młynarska 
Klasa III
I miejsce Laura Malecka
lI miejsce Jakub Strojek
III miejsce Michaela Głaz
Klasy IV-V
I miejsce Mikołaj Leśniak
II miejsce Krystian Dzik
III miejsce Arkadiusz Chilla Kowalski 
Klasy starsze 
Wincenty Górnicki
Julia Turek
Gratulujemy !!!