Polska Szkoła w Kilkenny wraz z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie w związku z realizacją projektu edukacyjnego :
RODACY RODAKOM CZYLI POLACY, KTÓRZY ZMIENILI ŚWIAT I OJCOWIE POLSKIEJ NIEPODLEGŁOŚCI
Zaprasza wszystkich uczniów do udziału w konkursach:
1. Klasa 0 -1
Mikołaj Kopernik - PORTRET
2. Klasa 2-3
Fryderyk Chopin - PORTRET
3. Klasa 4-5
Św. Jan Paweł II - ALBUM
4. Klasa 6
Lech Wałęsa lub Józef Piłsudski - kalendarium
5. Klasa 7-8 i dalej
Ojcowie niepodległości:
Józef Piłsudski- żołnierz,
Ignacy Paderewski- artysta,
Wincenty Witos- chłop,
Roman Dmowski- polityk.
Konkurs na plakat przedstawiający Ojców niepodległości.
Termin składania prac do 20 listopada.
Czekają nagrody !!!!!!
 
 
 
..Żal że się za mało kochało
że się myślało o sobie
że się już nie zdążyło
że było za późno...Jan Twardowski

Realizacja projektu z edukacji ekologicznej
„ Ziemia - Planeta ludzi i nie tylko !”we współpracy z Ambasadą RP w Dublinie.
Zerówka i jej ...rady na odpady ....
„ Nasze rady na odpady"- nie zanieczyszczajmy Ziemi! - pogadanka, film edukacyjny na temat segregacji odpadów.
Ziemia
 
 
 
 
W związku z realizacją wraz z Ambasadą RP w Dublinie projektu z edukacji ekologicznej „ Ziemia - planeta ludzi i nie tylko !”
Uczniowie klas starszych wzięli udział w zajęciach edukacyjnych na temat zagrożeń jakie mogą spotkać naszą planetę Ziemię ze strony człowieka. Jak działalność człowieka często bezmyślna, może wpłynąć na wszystko co nas otacza. Starali się również odpowiedzieć na pytanie: Co człowiek może zrobić, aby chronić Ziemię?