Uroczyste obchody ustanowienia Konstytucji 3 Maja w naszej szkole, to kolejny etap projektu  ,, NIEPODLEGŁA ,, realizowanego we współpracy z Ambasadą Polską, a finansowanego z środków polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Wspominanie tego narodowego wydarzenia, to okazja, aby utrwalać znajomość symboli narodowych, historii Polski, szczególnie tej XVIII- wiecznej, aby przypominać i uczyć, czym jest konstytucja dla obywatela i co się w niej znajduje.

Płynie Wisła płynie

po polskiej krainie,

A dopóki płynie,

Polska nie zaginie.

( fragment polskiej pieśni patriotycznej)

Tym razem WISŁA była naszą inspiracją do napisania projektu ,,Płynie Wisła płynie". Głównym założeniem tego projektu było przekazanie dzieciom podstawowej wiedzy o najdłuższej i najważniejszej polskiej rzece, uświadomienie im historycznego, ekologicznego i gospodarczego znaczenia Wisły oraz poznanie osobliwości przyrodniczych oraz jej walorów krajobrazowych.

Projekt jest finansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej.

Uczniowie klas młodszych zapoznali się z legendami miast, przez które rzeka Wisła przepływa i pięknie je zaprezentowali na forum szkoły. Prezentacje ubogacone zostały czytaniem lub opowiadaniem legend. Klasy starsze przygotowały krótkie przedstawienie legendy o Wiśle oraz wystawę na temat fauny i flory tej ,,dzikiej rzeki". Wcześniej na zajęciach oglądały filmy przyrodnicze, dotyczące osobliwości przyrodniczych Wisły.

 

 

Finał Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego Mistrz Ortografii 2018. W finale wzięło udział 55 uczestników z 15 szkół z całej Irlandii. Naszą szkołę reprezentowali Laura Malecka i Mikołaj Leśniak, który zajął III miejsce w swojej kategorii wiekowej. Oboje godnie reprezentowali naszą szkołę. Ogromne gratulacje!

Myśląc Ojczyzna...

Ojczyzna - kiedy myślę - wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,
mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym,
aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas:
z niej się wyłaniam... gdy myślę Ojczyzna - by zamknąć ją w sobie jak skarb.
Pytam wciąż, jak ją pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia.

Karol Wojtyła ( papież Jan Paweł II)