Płatności
 

Opłata za jeden dzień nauki ( 4 godziny lekcyjne) wynosi 15.50 euro ( za jedno dziecko), 13 euro ( za drugie dziecko). Kolejne dziecko wolne od opłat.

Płatności uiszczane będą miesięcznie w kwocie 50 euro/ 40 euro bez względu na liczbę tygodni w miesiącu ( pełna kwota roczna 511.50 / 423 została uśredniona: 500 / 400 i podzielona na 10 miesięcy ).

Uczeń może zostać zwolniony z opłat w danym miesiącu na skutek uzasodnionej przyczyny nieobecności ( choroba, wyjazd itp) trwającej nieprzerwanie cztery tygodnie.

Bardzo prosimy o dokonywanie przelewów na konto bankowe szkoły:

Kilkenny Polish School

A/C   23984150

NSC   99-06-36

BIC   IPBSIE 2D

IBAN   IE 06IPBS 99063623984150

Adres: Permanent TSB

Marble City Arcade

High StreetKilkenny

 
Godziny zajęć:
 Zajęcia odbywają się w czwartki w godzinach 17.00 - 20.00 i piątki w godzinach od 16.00 do 19.00.
 
Lista czwartków i piątków:
 
Wrzesień 17, 18, 24, 25
Październik 1, 2 , 8, 9, 15, 16, 22, 23
Listopad 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
Grudzień 3, 4, 10, 11
Styczeń 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
Luty 4, 5, 11, 12, 25, 26
Marzec 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
Kwiecień 15, 16, 22, 23, 29, 30
Maj 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
Czerwiec 3, 4, 10, 11, 17, 18