Płatności
 

Opłata za jeden dzień nauki (4 godziny lekcyjne) wynosi 20.32 euro (za jedno dziecko), 17.20 euro (za drugie dziecko). Kolejne dziecko wolne od opłat.

Płatności uiszczane będą miesięcznie w kwocie 65 euro/ 55 euro bez względu na liczbę tygodni w miesiącu (pełna kwota roczna 650.24 / 550.40 została uśredniona i podzielona na 10 miesięcy).

Uczeń może zostać zwolniony z opłat w danym miesiącu na skutek uzasodnionej przyczyny nieobecności (choroba, wyjazd itp.) trwającej nieprzerwanie cztery tygodnie.

Bardzo prosimy o dokonywanie przelewów na konto bankowe szkoły:

Kilkenny Polish School

A/C   23984150

NSC   99-06-36

BIC   IPBSIE 2D

IBAN   IE 06IPBS 99063623984150

Adres: Permanent TSB

Marble City Arcade

High StreetKilkenny

 
Godziny zajęć:
czwartki w godzinach 16.00 - 19.30 klasy 1 i 2.
W piątki w godzinach 16.00 - 19.30 klasy 0, 3, 4, 5,
natomiast 16.30 - 19.30 (zajęcia bez dłuższych przerw) klasy 6, 7, 8 i licealiści.
 
Lista czwartków i piątków:
 
Wrzesień 8/9, 15/16, 22/23, 29/30
Październik 6/7, 13/14, 20/21, 27/28
Listopad 10/11, 17/18, 24/25
Grudzień 1/2, 8/9
Styczeń 5/6, 12/13, 19/20, 26/27
Luty 2/3, 9/10, 23/24
Marzec 2/3, 9/10, 23/24, 30/31
Kwiecień 20/21, 27/28
Maj 4/5, 11/12, 18/19, 25,26
Czerwiec 1/2, 8/9