Płatności
 
Opłaty pobierane za szkołę czyli czesne stanowi główne źródło utrzymania szkoły. 
Otrzymujemy również dotacje z Ministerstwa Spraw Zagranicznych poprzez realizację różnych projektów.
 
Godziny zajęć:
 Zajęcia odbywają się w piątki (33 piątki) w godzinach od 16.00 do 19.25 (4 godziny lekcyjne).
 
Lista piątków:
 
Wrzesień 13, 20, 27
Październik 4, 11, 18, 25
Listopad 8, 15, 22, 29
Grudzień 6, 13
Styczeń 10, 17, 24, 31
Luty 7, 14, 28
Marzec 6, 13, 20, 27
Kwiecień  3, 24
Maj  1, 8, 15, 22, 29
Czerwiec  5, 12
 

Opłata za 1 godzinę lekcyjną: 3.72 euro / 3.20 euro

Opłata za 1 dzień ( 4 godziny lekcyjne ): 15 euro ( jedno dziecko) / 13 euro  (drugie dziecko ) / trzecie i kolejno dziecko wolne od opłat

Płatności uiszczane będą miesięcznie w kwocie 50 euro / 40 euro bez względu na liczbę tygodni w miesiącu ( pełna kwota roczna : 495 / 423  została uśredniona )

 

Sposoby udzielania zapłaty:
 
1. Przelewem na konto:
 
Kilkenny Polish School
 
A/C   23984150
NSC   99-06-36
BIC   IPBSIE 2D
IBAN   IE 06IPBS 99063623984150
 
Adres: Permanent TSB
           Marble City Arcade
           High Street
           Kilkenny
 
2. Gotówką u Księgowej Szkoły w wyznaczonych dniach, w których pobierane są raty
 
Ksiegowość prowadzi Mariola Gwoździk