Płatności
 
Opłaty pobierane za szkołę czyli czesne stanowi główne źródło utrzymania szkoły. 
Otrzymujemy również dotacje z Ministerstwa Spraw Zagranicznych poprzez realizację różnych projektów.
 
Zajęcia odbywają się w czwartki i w piątki w godzinach od 16.00 do 19.30.i trwają 5 godzin lekcyjnych.
 
Cena jednej lekcji to 2.60 euro
Koszt dziennego pobytu wynosi :
   1.dziecko - 13.00 euro
   2.dziecko - 10.00 euro
   3. i kolejne dziecko - bezpłatnie
 
Aby utrzymać płynność finansową wprowadzono opłatę w czterech ratach :

1 rata 16 września 1 dziecko 117 euro
    2 dzieci 207 euro
       
2 rata 11 listopada 1 dziecko 104 euro
    2 dzieci 184 euro
       
3 rata 27 stycznia 1 dziecko 104 euro
    2 dzieci 184 euro
       
4 rata 31 marca 1 dziecko 104 euro
    2 dzieci 184 euro
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Istnieje również możliwość opłacenia szkoły w 8. ratach. Jeśli wybierzecie Państwo tę opcję, należy wpłacić pierwszą ratę 16 września , która wynosi 79 euro / 146 euro w szkole, a następnie przez 7 kolejnych miesięcy 50 euro / 88 euro poprzez polecenie zapłaty ( standing order ) na 2. każdego miesiąca.. Trzeba będzie wtedy przedstawić wydruk założenia zlecenia z konta.
 
Opłata za dzieci, które dołączą w trakcie roku szkolnego wynosi 13 euro za każdy piątek, do terminu kolejnej płatności ( opłata z góry ).Kolejne płatności według wyznaczonych rat.
 
 
 
Sposoby udzielania zapłaty:
 
1. Przelewem na konto:
 
Kilkenny Polish School
 
A/C   23984150
NSC   99-06-36
BIC   IPBSIE 2D
IBAN   IE 06IPBS 99063623984150
 
Adres: Permanent TSB
           Marble City Arcade
           High Street
           Kilkenny
 
2. Gotówką u Księgowej Szkoły w wyznaczonych dniach, w których pobierane są raty
 
Ksiegowość prowadzi Mariola Gwoździk