Wrzesień 1939. Pamiętajmy !!!

No photo description available.

 

 

 

13 września o godzine 16 odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. Po uroczystości zapraszamy wszystkich rodziców do klas, na krótkie informacyjne spotkanie z wychowawcami.
Czekamy na Was! Do zobaczenia!

 

 

Uwaga!
Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020, będą funkcjonowały w naszej szkole dwie grupy przedszkolne, starsza i młodsza. Zapisy telefonicznie lub przez fb. Serdecznie zapraszamy. Ilość miejsc ograniczona.

Image may contain: text

 

 

 

14 czerwca odbyło się uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019. Jeszcze raz bardzo serdecznie Wszystkim dziękujemy, za ten rok ciężkiej i owocnej pracy. Wysiłki nas wszystkich: nauczycieli, rodziców jak i samych uczniów, mają wpływ na poziom języka polskiego, na rozwój świadomości patriotycznej, na poznawanie polskości. Dbanie o naszą polskość, a przede wszystkim polskość naszych dzieci i to, aby jej nie utraciły, to nasze wspólne dobro. Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów we wrześniu.
....Uko­chaj dzia­two! sło­wo ro­dzin­ne,
Skarb twój naj­droż­szy, wspa­nia­ły!
Tem sło­wem usta two­je nie­win­ne,
Pierw­szy pa­cio­rek szep­ta­ły.
A co po Bogu naj­droż­sze dziat­ki!
Dla du­szy tkli­wej i czy­stej:
Słod­kie imio­na ojca i mat­ki,
Wzię­ły­ście z mowy oj­czy­stej.
Pierw­sze wra­że­nia, pierw­sze po­ję­cia,
Pieśń ptasz­ka, kwiat­ki w dą­bro­wie,
Co zaj­mo­wa­ły umysł dzie­cię­cia,
W tej tłu­ma­czo­no wam mo­wie...
... jest i dru­ga oj­czy­zna, dzie­cię,
Co w pol­skim mie­ści się sło­wie.
Z głę­bi serc pol­skich, nurt ży­we­mi,
Rwie się jak rze­ka wspa­nia­ła:
To mowa oj­ców, co na­szej zie­mi,
Na­zwi­sko "Pol­ski" nada­ła.
A ja­kież cza­ry mowa ta mie­ści:
Raz gro­mem hu­czy i bły­ska;
To znów się ozwie ję­kiem bo­le­ści,
Że aż łzy z oczu wy­ci­ska.
Bo w niej się cho­wa moc ta­jem­ni­cza,
Ta cza­ro­dziej­ska moc wróż­ki:
Co raz ją zmie­nia w pieśń Mic­kie­wi­cza
To zno­wu w ha­sło Ko­ściusz­ki!
Więc czcij to sło­wo, co się u świa­ta,
Okry­ło za­sług waw­rzy­nem!...

Image may contain: text