Polska Szkoła w Kilkenny we współpracy z Ambasadą RP w Dublinie w związku z realizacją projektu z edukacji ekologicznej
„Ziemia - planeta ludzi i nie tylko !”,
zorganizowała konkursy ekologiczne dla poszczególnych grup wiekowych.

.....Ponad sto lat cierpienia, zwątpienia, upokorzenia.
Ponad sto lat, gdy polskie słowa zastępowała
rosyjska i niemiecka mowa.
Ponad sto lat zaborców woli,
praw i nakazów polskiej niewoli.
Ponad sto lat marzeń o wolności i sprawiedliwości, niepodległości.
Ponad sto lat powstańczych zrywów.
I przyszłą wolność.
Ta wytęskniona, wymarzona i wywalczona.....
Niepodległość....mówiąc po prostu
polski dom, polski las, polska szkoła,
Ona znaczy – bez strachu spać.
Ona znaczy – spokojnie się budzić,
kochać, śmiać się i pewnie trwać
– w wolnym kraju wśród wolnych ludzi🇵🇱🇵🇱🇵🇱
 
 
 
 
W ostatnich tygodniach uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach edukacyjnych w ramach projektu edukacyjnego:
RODACY RODAKOM CZYLI POLACY, KTÓRZY ZMIENILI ŚWIAT I OJCOWIE POLSKIEJ NIEPODLEGŁOSCI.
Projekt jest realizowany we współpracy z #FundacjaPomocPolakomNaWschodzie
Uczniowie zapoznali się z sylwetkami znanych Polaków. Uświadomili sobie w jaki sposób te osoby zmieniły świat, co dały światu i Polsce.
Mikołaj Kopernik
Fryderyk Chopin
św. Jan Paweł II
Lech Wałęsa
Ojcowie niepodległości: Józef Piłsudski, Ignacy Paderewski, Wincenty Witos, Roman Dmowski
Rodacy Rodakom
 
 
 
W związku z realizacją projektu z edukacji ekologicznej :
„Ziemia - planeta ludzi i nie tylko !”,
który realizowany jest pod egidą Ambasady RP w Dublinie, uczniowie klas starszych wzięli udział w zajęciach edukacyjnych na temat parków narodowych w Polsce, niektórych gatunków roślin i zwierząt pod ochroną.
Odbyli również dyskusję na temat:
„Dlaczego niektóre gatunki roślin i zwierząt są pod ochroną? Co się z tym wiąże ? Jaką rolę w procesie ochrony środowiska odgrywa człowiek?
Rosliny Chronione