W tym roku szkolnym klasa I po raz pierwszy realizuje program nauczania z użyciem podręczników wydanych specjalnie dla dzieci uczących się w szkołach polonijnych.
„Emi i Maks w polskiej szkole”to podręczniki wydane dzięki Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” oraz przy współpracy z Polską Macierzą Szkolną w Irlandii.
Zajęcia są ciekawe i co najważniejsze bardzo przystępne dla naszych uczniów.
Podręcznik dla naszych uczniów są bezpłatne!
Zapraszamy do I klasy